Putno zdravstveno osiguranje

Agencija Travelland u saradnji sa kompanijom Triglav Osiguranje nudi grupne i individualne polise međunarodnog putnog osiguranja čija pokrivenost iznosi 30.000. Eur-a.

OBAVEŠTENJE OSIGURANIKU!!

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredvidjene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim lekarskim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbedite sebi putno osiguranje. To vam obezbeđuje neophodnu finansijsku sigurnost pri pokrivanju troškova neophodnog lečenja, te troškova prevoza zbog bolesti.

Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrećnog slučaja, naš partner vam pruža 24-satnu pomoć ili asistenciju...

Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala na putu ili boravku u inostranstvu.

S poštovanjem,

Vaš Travelland