Putovanja

Pretraga

Mapa sajta

Usluge

Newsletter

Prijavite se i prvi saznajte za popuste!

 

Radno vreme

Radnim danom 09-20

Subota 09-16


Povežite se sa nama
Travelland na Youtube-uTravelland na Facebook-u

Najtraženije

baneri-levo

baneri-levo

baneri-levo

Krstarenje - Idyllic Aegean 7 noći

749 €

Prevoz:

brodom/krstarenje

8 dana

Brod Celestyal Crystal

 

Atina - Kušadasi - Rodos - Heraklion - Santorini - Milos - Mikonos - Atina

  

 

16, 23, 30. Maj; 06, 13, 20, 27. Juni; 04, 11, 18, 25. Jul;

01, 08, 15, 22, 29. Avgust; 05, 12, 19, 26. Septembar; 03. Oktobar;

 

Cena uključuje: all inclusive paket pića, 3 izleta (drevni grad Efes , srednjevekovna tura po Rodosu,

obilazak Minojske palate u Knososu), napojnice za brodsko osoblje i lučke takse

 

PROGRAM  KRSTARENJA,  polazak subotom

1. DAN  SUBOTA: Pirej / Atina - Kušadasi

Ukrcavanje na brod CELESTYAL CRYSTAL. Posle smeštaja u brodske kabine, slobodno vreme za upoznavanje sa brodskim prostorijama i uživanje u brodskoj animaciji. Isplovljavanje u 19.00 sati.

2. DAN NEDELJA: Kušadasi / Turska

Pristajanje u luku u Kušadasiju u 08.00 h. Slobodno vreme za upoznavanje sa ostrvom ili gratis izlet za Efes. Povratak na brod. Isplovljavanje u 19.00 sati. Plovidba.

3. DAN PONEDELJAK: Rodos

Pristajanje u luku na Rodosu u 08.00 sati. Slobodno vreme ili gratis izlet srednjevekovna tura po Rodosu. Isplovljavanje u 18:00 sati. Plovidba.

 4. DAN UTORAK: Heraklion / Krit

Pristajanje u luku na Kritu u 08.00 sati. Slobodno vreme za upoznavanje sa ostrvom ili gratis obilazak Minojske palate u Knososu. Povratak na brod. Isplovljavanje u 23:59 sati. Plovidba.

 5. DAN SREDA: Santorini

Pristajanje u luku na Sanoriniju u 07.00 sati. Slobodan dan. Povratak na brod. Nodenje.

 6. DAN ČETVRTAK: Santorini - Milos - Mikonos

Isplovljavanje u 02:30 sati. Pristajanje u luku na Milosu u 08.30 sati. Slobodno vreme za upoznavanje sa ostrvom. Povratak na brod i isplovljavanje u 13.30 sati. Pristajanje u luku na Mikonosu u 19:00 sati. Slobodno vreme. Povratak na brod. Nocenje.

7. DAN PETAK: Mikonos

Slobodno vreme do povratka na brod. Isplovljavanje u 18.00 sati. Plovidba.

8. DAN SUBOTA: Pirej / Atina

Pristajanje u luku Pirej u Atini u 09.00 sati.

 

Brod

Kategorija kabine

Usluga

16, 23, 30. Maj
03. Oktobar

06, 13, 20, 27. Jun
04, 11, 18, 25. Jul
05, 12, 19, 26. Septembar

01, 08, 15, 22, 29. Avgust

Celestyal Crystal

Unutrašnja

FB

749

849

919

Spoljašnja

879

969

1049

Balkonska

1799

1999

2159

Treća/Četvrta odrasla osoba

739

Prvo i Drugo dete 2-12 godina

449

Dete do 2 godine

289

Doplata za jednokrevetnu kabinu*

+30%

Cene su po osobi u €

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • krstarenje (8 dana/7noci) kruzerom CELESTYAL CRYSTAL na navedenoj relaciji
 • smeštaj u dvokrevetnim kabinama po izboru (sve kabine poseduju kupatilo sa tušem, klimu, telefon, fen za kosu, sef i TV, obezbedjeno je dnevno čišćenje),trokrevetne i cetvorokrevetne kabine na upi
 • pun pansion na brodu (doručak, ručak, večera) ,svi obroci se služe ili po sistemu bife-a (švedski sto)  ili u restoranu po sistemu izbora menija
 • neograničena konzumacija pića prema listi Celestyal kompanije
 • zabavu u brodskim salonima uz razne žanrove žive muzike, karaoke i sl.
 • korišćenje bazena, fitnes salesve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima.
 • navedeni izleti ( drevni grad Efes , srednjevekovna tura po Rodosu, obilazak Minojske palate u Knososu)
 • lučke takse (EUR 289)
 • napojnice za osoblje na brodu
 • razgledanja i posete prema programu tokom krstarenje sa svim ulaznicama kao što je navedeno u  programu, u pratnji vodiča na engleskom jeziku.
 • troškovi organizacije putovanja

         *Doplata za jednokrevetnu kabinu  se odnosi na unutrašnje i spoljašnje kabine


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje /RASPITATI SE U AGENCIJI/
 • osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja

PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA

 • ulaznice i fakultativne izlete u organizaciji brodara
 • pića na brodu koja nisu u konceptu All inclusive paket pića
 • zabavu u kazinu (igre na sredu pladaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, vec u gotovini).

ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odede, room service, korišdenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...

 

 • OPIS BRODA : Celestyal Crystal-Ovaj brod ima posadu koja broji 406 člana. Kabine su raspoređene na 9 spratova. Unutrašnjih kabina ima 163, dok spoljašnjih ima 313, od kojih su 53 suite. Sve kabine poseduju kupatilo sa tušem, klimu, telefon, fen za kosu, sef i TV, obezbedjeno je dnevno čišćenje. Poseduje i i spa centar, fitness prostore, kao i dek za šetnju, gde se može uživati u morskom plavetnilu. www.celestyalcruises.com

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 50% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE:

Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Celestyal cruises (Posebni uslovi o putovanju) - Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima - Ako gosti u vreme ručka koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, brodar nede poslužiti ručak. - Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika Agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa - Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pladanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnim uslovima plovidbe brodara Celestyal Cruises - Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju - U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika i osiguravajudih društava, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene aranžmana - Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane zaposlenih agencije kao i zaposlenih ovlašdenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

 

Opšti uslovi putovanja agencije TRAVELLAND DOO od 15.01.2020. su sastavni deo ovog programa.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obaveznoi to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu,član 71 Organizator ima:-Obezbeđen depozit u visini minimum 10.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.-garancijuputovanja za kategoriju licence A40 u visini od 400.000,00 eura broj470000040556 od 15.01.2020. godine,zaključenu sa Triglav Osiguranjem a.d.o Beograd, 11070 Beograd, Milutina Milankovića 7a, MB: 07082428; PIB: 100000555, centrala +3811133-05-100; fah +3811133-05-138; e-mail: office@triglav.rs,i važeća je od 01.01.2020.

Travelland d.o.o., Licenca OTP 58/2020 A40 od 30.01.2020.

Cenovnik br.3 od 10.03.2020.godine

 


© Travelland d.o.o. Turistička agencija | Beograd | Dobračina 43

Licenca: OTP 58/2020 A40