Putovanja

Pretraga

Mapa sajta

Usluge

Newsletter

Prijavite se i prvi saznajte za popuste!

 

Radno vreme

Radnim danom 09-20

Subota 09-16

Nedelja 10-17


Povežite se sa nama
Travelland na Youtube-uTravelland na Facebook-u

Najtraženije

baneri-levo

baneri-levo

baneri-levo

baneri-levo

Individualni cenovnik 2020

Prevoz:

sopstvenim kolima

Terme Krka 2020

 

Za period boravka od 08.01. - 17.07.2020.

 

Terme Krka se nalaze u srcu zelenih šuma i slikovite prirode. U grupaciju Termi Krka spadaju Dolenjske i Šmarješke Toplice,kao i Otočec i Strunjan.

Dolenjske Toplice - nalaze se u jugoistočnom delu Slovenije, od Novog Mesta su udaljene oko 10km. Imaju bogatu ponudu kupališnih, zdravstvenih i rekreativnih sadržaja, i kao takve privlačne su različitim generacijama. Šmarješke Toplice - udaljene su oko 80km od Ljubljane. Svojom prelepom okolinom i lekovitim termalnim izvorima topple vode, odlične su za lečenje bolesti srca i krvnih sudova.

 

Cene u EUR, po osobi po noći na bazi polupansiona u 1/2 sobi  (u dvokrevetnojsobi)

HOTEL

USLUGA

08.01.-17.07.2020

BALNEA 4* SUPERIOR Terme Dolenjske Toplice

PP

74

KRISTAL 4*  Terme Dolenjske Toplice

PP

54

HOTEL ŠMARJETA 4* Terme Šmarješke Toplice

PP

54

PP -polupansion (dorucakivecera) - Min. 2 noćenja

Cenesuizražene u evrimaiplaćaju se isključivo u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po sredjem kursu NBS

U aranžman je uračunato:

 • noćenje sa polupansionom (min 2 noći)
 • neograničeno kupanje u bazenima
 • 1x ulazak u saune
 • dodatan bogat program animacije
 • besplatan parking
 • besplatan fitness
 • besplatan wifi

U aranžman nije uračunato:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Turistička taksa za noćenje/osobi/dan iznosi 2,5 EUR, deca od 7-18 god plaćaju 1,25 EUR (na recepciji)  

Prijava boravka 1,5€ po osobi (plaćanje se vrši na recepciji hotela) za starije od 18 godina

 • Sve dodatne usluge u wellness i spa centrima
 • Individualni troškovi

 

Popusti  i  doplate, deca-odrasli:

 • Doplata za pun pansion 15 € poosobiponoći
 • Koriscenje saune 5€ dnevno po osobi (3h) Krevetac 5 EUR dnevno
 • Za vreme srpskih školskih praznika smeštaj za 1 dete do 11,99. godina na dodatnom ležaju ismeštaj za decu do 6. godine u sobi sa dvoje odraslih bez dodatnog ležaja je BESPLATAN.
 • Jedno dete do 6 godina- GRATIS u pratnji dve odrasle osobe (na zajedničkom ležaju)
 • Dete od 6 do 11,99godina 50% popusta na pomoćnom ležaju u pratnji dve odrasle osobe u standard sobi
 • Treća odrasl aosoba na pomoćnom ležaju 20%

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.  Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA: 

www.terme-krka.com

Hotel Šmarjeta 4*  se nalazi u Šmarješkim Toplicamaiima 195 kteveta u  prostranim i udobno nameštenim sobama, koje imaju kupatilo, fen zakosu, TV, radio, mini bar, sef, telefon. Neke od soba imaju balkon.

Hotel Kristal 4*  sa dugom tradicijom se nalazi u Dolenjskim Toplicama, i gosti se mogu opustiti u termalnim bazenima, wellness centru ili lečilišnom kompleksu. Sobe su lepouređene, imaju kupatilo, fen zakosu, telefon. Neke od soba imaju klimu.

Hotel Balnea 4* superior nalazi se u Dolenjskim Toplicama, ima lepo uređene sobe, i povezan je sa Wellness centrom Balnea panoramskim hodnikom. Sobe suprostrane, klimatizovane, imaju kupatilo, fen zakosu, telefon, radio, mini bar, sef, priključak za internet. Većina soba im abalkon.U sastavu hotela su restoran, bar, tri dvorane za sastanke, prostor za rekreaciju na vrhu hotela s predivnim pogledom I igraonica.

WELLNESS CENTAR BALNEA zauzima 9 200 m² i podeljen je u tri celine pod nazivom Laguna, Oazai Aura. U sastavu centra nalazi se  i  restoran. Laguna - U svim bazenima termalna voda je temperature 27°C (spoljašnjibazen) i 32°C (unutrašnji bazen), a bazeni imaju masažere,slapove i gejzire. Oasis sauna centarima fi nsku, tursku, bio, aromatsku saunu, japansku kupku, tropski vrt i đakuzi. Aura centar u kojem mogu da se isprobaju razni tretman i  klasične individualne masaže, shiatsu masaže, ultrazvučne terapije, green vacumi Energy Island. 

NAPOMENE:

Rezervacija hotela se vrše po uplaćenoj rezervaciji. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća. Konačna cena može odstupati od cene navedene u tabeli,u zavisnosti od trenutne raspoloživosti u hotelima, kao i u vreme praznika.

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogudnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web stranici .Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata  Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja  U pojedinim smeštajnim objektima tredi i četvrti ležaj mogu biti pomodni. Dimenzija i izlged pomodnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta  Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogudnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)  Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije  

U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava, organizator putovanja zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. Prilikom potpisivanja Ugovora o putovanju, smatra se da se putnik već upoznao sa Opštim uslovima putovanja. Organizator zadržava pravo izmene redosleda izvođenja programa zavisno od prilika na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

 

Opšti uslovi putovanja agencije TRAVELLAND DOO od 15.01.2020. su sastavni deo ovog programa.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obaveznoi to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu,član 71 Organizator ima:-Obezbeđen depozit u visini minimum 10.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.-garancijuputovanja za kategoriju licence A40 u visini od 400.000,00 eura broj470000040556 od 15.01.2020. godine,zaključenu sa Triglav Osiguranjem a.d.o Beograd, 11070 Beograd, Milutina Milankovića 7a, MB: 07082428; PIB: 100000555, centrala +3811133-05-100; fah +3811133-05-138; e-mail: office@triglav.rs,i važeća je od 01.01.2020.

Travelland d.o.o., Licenca OTP 58/2020 A40 od 30.01.2020.

Cenovnik br.2 od 07.02.2020.godine

AKCIJA

Iskoristite izuzetno povoljne cene za putovanja u evropske gradove. U ponudi su Venecija i Prag autobusom

Neverovatna cena ! ! !

Za Vas smo pripremili veliki izbor putovanja Italija, putovanja Češka, putovanja Austrija i još mnogo drugih zemalja. Pogledajte celokupnu ponudu u kategoriji evropski gradovi.

© Travelland d.o.o. Turistička agencija | Beograd | Dobračina 43

Licenca: OTP 58/2020 A40