Logo

Španija režim ulaska - Uslovi

REŽIM ULASKA U ŠPANIJU

Za ulazak u Španiju državljani i rezidenti Srbije treba da ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

- da poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji. Priznaju se potvrde izdate od strane nadležnih institucija zemlje porekla, najmanje 14 a najviše 270 dana nakon primanja druge doze. Ukoliko je taj period prošao, da bi potvrda bila validna neophodan je dokaz o primljenoj trećoj dozi. Ovo ne važi za mlađe od 18 godina čije potvrde o vakcinaciji ostaju važeće i nakon isteka 270 dana od datuma kompletne vakcinacije.

Vakcine koje se priznaju su one koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i Svetske zdravstvene ogranizacije (to jest, sve vakcine koje se daju u Srbiji, osim Sputnik V). Priznaje se takođe i vakcinacija nekom od vakcina koje nisu priznate ukoliko je primljena treća, buster doza jedne od priznatih vakcina.

- da poseduju jedan od sledećih dijagnostičkih testova na COVID-19, sa negativnim rezultatom:
o PCR test (test za amplifikaciju nukleinskih kiselina NAAT), gde uzorak mora biti uzet u 72 sata pre putovanja,
o test detekcije antigena, odobren od strane Odbora EU za zdravstvenu sigurnost, gde uzorak mora biti uzet u 24 sata pre putovanja.
- da poseduju potvrdu o preležanom kovidu, izdatu od strane nadležne zdravstvene ustanove najmanje 11 dana nakon prvog pozitivnog testa. Važnost ove potvrde je 180 dana od datuma prvog pozitivnog testa.

U slučaju da putujete sa jednom od poslednje dve potvrde (odnosno da ne posedujete EU digitalni sertifikat), neophodno je da na ulasku u Španiju pokažete i QR kod (dobija se popunjavanjem odgovarajućeg formulara na stranici www.spth.gob.es).

Deca do 12 godina starosti mogu da uđu u Španiju bez ikakvih potvrda i testova.

Popularni aranžmani

KONTAKT

ADRESA I TELEFONI

Travelland d.o.o. Beograd

Dobračina 43, 11158 Beograd, PAK 105806
Telefoni:
011/324-6721
011/324-9016
011/324-7821
011/324-6591
011/2187-119
011/3281-999
011/3282-622


E-Mail adresa:
travellandagencija@gmail.com

Radnim danom: 09-20h
Subota: 09-16h
Nedelja: 10-17h

KONTAKT

ADRESA I TELEFONI

Travelland d.o.o. Beograd

Dobračina 43, 11158 Beograd, PAK 105806
Telefoni:
011/324-6721
011/324-9016
011/324-7821
011/324-6591
011/2187-119
011/3281-999
011/3282-622


E-Mail adresa:
travellandagencija@gmail.com

Radnim danom: 09-20h
Subota: 09-16h
Nedelja: 10-17h