Logo

Portugal režim ulaska - Uslovi

Državljani Srbije koji putuju iz Srbije mogu ući u Portugaliju iz turističkih razloga ukoliko poseduju Kovid digitalni sertifikat sa potvrdom o vakcinaciji ili sa potvrdom o preležanoj bolesti, izdat od strane nadležnih organa Republike Srbije ili države članice EU.  


Vakcine koje se priznaju su vakcine odobrene od strane Evropske agencije za lekove (Pfizer-BioNtech, Janssen, AstraZeneca, Moderna) i vakcine odobrene od strane Svetske zdravstvene organizacije (Sinopharm (Vero Cell), Sinovac (Coronavac), Bharat Biotech International (Covaxin) , Verity Pharmaceuticals, Fiocruz, R-Pharm).  


Kovid digitalni sertifikat sa potvrdom o vakciniciji je validan 14 dana nakon kompletne vakcinacije i važi 270 dana od poslednje doze.   
Kovid digitalni sertifikat sa potvrdom o preležanoj bolesti je validan do 180 dana od dana kada je lice testirano pozitivno.  


Ukoliko ne poseduju Kovid digitalni sertifikat sa potvrdom o vakcinaciji ili sa potvrdom o preležanoj bolesti pod gorenavedenim uslovima, državljanima Srbije koji za Portugaliju putuju iz Srbije je dozvoljen ulazak samo u slučaju „nužnih“ putovanja. Pod „nužnim“ putovanjima podrazumevaju se putovanja iz profesionalnih razloga, radi spajanja porodice, studiranja i iz zdravstvenih i humanitarnih razloga. U ovom slučaju, pored potvrde o razlogu putovanja, za ulazak u Portugaliju, svi putnici, osim dece do 12 godina, moraju imati negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test (TRAg) ne stariji od 24 sata.  


Državljani Srbije koji putuju Ukoliko putuju iz neke od država članica EU (npr. iz Mađarske), državljani Srbije mogu da uđu u Portugaliju iz turističkih razloga ukoliko imaju Kovid digitalni sertifikat pod gorepomenutim uslovima. Ukoliko ne poseduju Kovid digitalni sertifikat, mogu da uđu u Portugaliju iz turističkih razloga sa RT-PCR testom ne starijim od 72 sata ili brzim antigenskim testom (TRAg) ne starijim od 24 sata.  
Putnicima je dozvoljen tranzit kroz Portugaliju.  

Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card .

Popularni aranžmani

KONTAKT

ADRESA I TELEFONI

Travelland d.o.o. Beograd

Dobračina 43, 11158 Beograd, PAK 105806
Telefoni:
011/324-6721
011/324-9016
011/324-7821
011/324-6591
011/2187-119
011/3281-999
011/3282-622


E-Mail adresa:
travellandagencija@gmail.com

Radnim danom: 09-20h
Subota: 09-16h
Nedelja: 10-17h

KONTAKT

ADRESA I TELEFONI

Travelland d.o.o. Beograd

Dobračina 43, 11158 Beograd, PAK 105806
Telefoni:
011/324-6721
011/324-9016
011/324-7821
011/324-6591
011/2187-119
011/3281-999
011/3282-622


E-Mail adresa:
travellandagencija@gmail.com

Radnim danom: 09-20h
Subota: 09-16h
Nedelja: 10-17h