Putovanja

Pretraga

Mapa sajta

Usluge

Slična putovanja

Atina avionom 2020 od 349€

Newsletter

Prijavite se i prvi saznajte za popuste!

 

Radno vreme

Radnim danom 10-17

Subota 10-16


Povežite se sa nama
Travelland na Youtube-uTravelland na Facebook-u

Najtraženije

baneri-levo

baneri-levo

baneri-levo

baneri-levo

baneri-levo

HIT! Solun autobusom - Dan žena 2020

89 €

Prevoz:

autobusom

5 dana

Solun autobusom - 8. mart 2020

>>> U CENU JE URAČUNATO TRIGLAV OSIGURANJE OD OTKAZA ARANŽMANA! <<<

--- PUTUJTE SIGURNO SA TRAVELLAND-OM! ---

>>> VAŽI ZA UGOVORE O PUTOVANJU ZAKLJUČENE OD 4.3.-31.3.2020. <<<

>>> VAŽI ZA DRŽAVLJANE SRBIJE I STRANA LICA SA PRIJAVOM BORAVKA U SRBIJI! <<<

 

5  DANA-2 NOĆENJA

- autobusom -


Solun - Zejtinlik - Grčko veče - Meteori

 

SOLUN  -  Kao najveći univerzitetski centar Grčke, sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta, grad se može pohvaliti izuzetno živopisnim noćnim životom, ali i specifičnom atmosferom koju stvaraju umetnici, studenti i kulturni poslenici iz čitave Evrope.

 

 

1. dan  06.03.2020

BEOGRAD  Polazak oko 21 h (parking kod sportskog centra "Milan Gale Muškatirović" - bivši 25.Maj na Dorćolu) proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Makedoniju prema Solunu.

2. dan 07.03.2020  SOLUN

Dolazak u Solun  u jutarnjim časovima. Panoramsko razglednje grada: Belakula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Obilazak čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih  u Prvom svetskom ratu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 3. dan 08.03.2020 SOLUN - METEORI - SOLUN

Doručak. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta na Meteore - pravoslavno manastirsko naselje, smešteno u blizini grada Kalambake, u  Tesalijskoj ravnici. Manastiri su poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama i smatraju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj, nakonSvete gore. Ukupno postoji 6 manastira, četiri muška i dvaženska: Preobraženje, Varlam, Sveti Nikola Anapavsis, Rusanu, Sveta Trojica i Sveti Stefan  i na spisku su kulturne baštine UNESCO-a. Poseta Zindros radionice ikona (okvirno zadržavanje 45min), nakon toga odlazak u manastir Veliki Meteor i zatim manastir Sv. Stefan. U povratku sa meteora pauza u Theoxenia restoranu u podnožju Meteora radi pauze od 40ak min. Povratak u Solun. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - Grčko veče. Noćenje.

4. dan 09.03.2020 SOLUN

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do šoping centra „Cosmos". Polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji. 

5.  dan  10.03.2020   BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

 

 

C E N A :

Termin putovanja

UKUPNO PO OSOBI

SPECIJALNA CENA -HOTEL 3*

06.03.-10.03.2020

99 €

Cene u tabelama su izražene u evrima i plaćaju se isključivo u dinarskoj protivvrednosti

na dan uplate po sredjem kursu NBS

 

ARANŽMAN SADRŽI:

- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-

  om i audio opremom)

- smeštaj u Solunu (2  noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu  3* u 1/2 i 1/2+1 sobama

- obilaske prema programu (Solun – panorama grada, Zejtinlik )

- troškove organizacije i vođenja aranžmana

 - usluge licenciranog pratioca grupe

 

CENA ARANŽMANA NE SADRŽI:

-obavezno međunarodno putno zdrastveno osiguranje, 310 din (od 0 do 18 godina starosti); 620 din. (od  

  18 do 70 godina starosti) i 1250 din. (od 70 do 82 godine starosti).

- individualne troškove

- boravišnu taksu u Grčkoj, koja se naplaćuje od 01.01.2018. dnevno po sobi: privatan smeštaj - 0.5€,   

  hoteli 1*i 2* - 0.5€, hoteli 3* - 1,5 €, hoteli 4* - 3€, hoteli 5* - 4€. Plaćanje boravišne takse se vrši na

  recepciji hotela ili apartmana

  Fakultativne obilaske :

     Grčko veče – 30 € odrasli / 25 € deca 

     Meteori – 30 € odrasli / 20 € deca + ulaznice 3 € po manastiru

     Soping centar Cosmos - 5 €

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  45 €   

OPIS I LOKACIJA HOTELA: Smeštaj je u Solunu (Grčka) u hotelu  3*. Navedeni hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba kupatilo T/WC. Smeštaj u navedenom hotelu do popune meste ili sličnom:

HOTEL ROTONDA 3* http://www.hotelrotonda.com

 

Hotel Rotonda 3* je odlicno pozicioniran, blizu  železničke stanice. Ovaj moderan hotel ima recepciju, restoran,bar. Svaka soba je kupatilom , klimom,SAT TV, fenom i besplatnim internetom Doručak se služi po principu samoposluživanja.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta (lokalna agencija , ino partner) zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE:

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

 

Opšti uslovi putovanja agencije TRAVELLAND DOO od 15.01.2020. su sastavni deo ovog programa.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obaveznoi to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu,član 71 Organizator ima:-Obezbeđen depozit u visini minimum 10.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.-garancijuputovanja za kategoriju licence A40 u visini od 400.000,00 eura broj470000040556 od 15.01.2020. godine,zaključenu sa Triglav Osiguranjem a.d.o Beograd, 11070 Beograd, Milutina Milankovića 7a, MB: 07082428; PIB: 100000555, centrala +3811133-05-100; fah +3811133-05-138; e-mail: office@triglav.rs,i važeća je od 01.01.2020.

Travelland d.o.o., Licenca OTP 58/2020 A40 od 30.01.2020.

Cenovnik br.3 od 03.02.2020.godine

 

AKCIJA

Iskoristite izuzetno povoljne cene za putovanja u evropske gradove. U ponudi su Venecija i Prag autobusom

Neverovatna cena ! ! !

Za Vas smo pripremili veliki izbor putovanja Italija, putovanja Češka, putovanja Austrija i još mnogo drugih zemalja. Pogledajte celokupnu ponudu u kategoriji evropski gradovi.

© Travelland d.o.o. Turistička agencija | Beograd | Dobračina 43

Licenca: OTP 58/2020 A40